Bestuur / werkgroepen


 

 

 

#waterwerk groep #Cnederland    

 

info@colonianederland.nl

 

Mirjam de Neeff-Vermeulen, voorzitter (tel. 06-22511132)

 

Gonda den Hartog-van der Wal, secretaris (tel. 06-27743508)

 

Thea van der Meulen, penningmeester

 

 

Karin Goederaad, algemeen bestuurslid

 

Arjan van der Ven, algemeen bestuurslid  

 

 

 

    Chakira aan het werk :-)