Bestuur / werkgroepen


 

 

 

#waterwerk groep #Cnederland    

 

info@colonianederland.nl

 

Mirjam de Neeff-Vermeulen, voorzitter                 Bellen 0181 662 812

 

Gonda den Hartog-van der Wal, secretaris        Bellen 06-27743508

 

penningmeester: vacant

 

René Buswijller, algemeen bestuurslid

 

Thea van der Meulen, algemeen bestuurslid

    Chakira aan het werk :-)