Bestuur / werkgroepen


 

 

 

#waterwerk groep #Cnederland    

 

info@colonianederland.nl

 

Mirjam de Neeff-Vermeulen, voorzitter (tel. 0181- 662 812)

 

Gonda den Hartog-van der Wal, secretaris (tel. 06 - 27743508)

 

Arjan van der Ven, penningmeester 

 

Karin Goederaad, algemeen bestuurslid

 

Thea van der Meulen, algemeen bestuurslid

    Chakira aan het werk :-)