Brevetten en wedstrijden


Voor de Nederlandse brevetten bestaat er sinds 2013 een officieel programma. Dit reglement 'Watersport met honden' kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier de Duitse reglementen voor het waterwerk. 


Download
Reglement basistoets waterwerk maart 2020
Vanaf 2019 is voor honden van eigenaren die in Nederland woonachtig zijn, alvorens toegelaten te worden tot deelname aan een brevettendag, het behalen van de Basistoets Gehoorzaamheid verplicht. Honden die al in het bezit zijn van een door de Raad van Beheer erkend Nederlands waterwerkbrevet zijn vrijgesteld van deze verplichting, evenals honden die met goed gevolg het examen Gehoorzame Hond, EG, GG1, FCI Obedience Beginners of hoger en/of VZH hebben afgelegd. Deze resultaten dienen vooraf te worden overlegd aan de hand van het Hondenlogboek waarin dit staat vermeld.
Reglement-basistoets-waterwerk-versie ma
Adobe Acrobat document 221.4 KB

Download
Brevettenprogramma Watersport met honden
Het nu van toepassing zijnde reglement. Vanaf 2021 zullen er enkele aanpassingen worden doorgevoerd.
Reglement-voor-waterwerk-met-honden-brev
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Download
Wasserarbeit Regelwerk 01-04-2017
De eisen en het programma van het waterwerk in Duitsland betreffende Diplom A t/m Diplom D en het Team Rettungsdiplom A en B
wasserarbeit_regelwerk_dvg_stand_01-04-2
Adobe Acrobat document 859.2 KB

Download
Regelwerk Potpourri "pilot project 2017"
Uitbreiding van het reeds bestaande programma voor het waterwerk in Duitsland gericht op de kleinere hondenrassen.
dvg_informiert_pilot_wasserarbeit_pp_201
Adobe Acrobat document 746.5 KB